wróć do Akademia Wróżek


Symbolika marzeń sennych cz. I

Spośród różnorodnej tematyki marzeń sennych, często powtarzającą się symboliką jest ta traktująca o szkolnych lekcjach i otrzymywaniu ocen. Mimo, że niejednokrotnie już nie jesteśmy uczniami, a tu o zgrozo, śni nam się, że właśnie trwa lekcja, za chwilę klasówka, odpytywanie, próba ściągania, ocena… itd. Oczywiście w zależności od treści snu, możemy z tego typu treści być zadowolonym lub sfrustrowanym, nie mniej niż w czasach szkolnych.
I cóż może oznaczać treść takiego marzenia sennego? Nie próbujmy tłumaczyć tego dosłownie, że pewnie pójdziemy do szkoły, czy też odnosić tekstu snu do przeszłości, iż stres związany ze szkołą jeszcze nas straszy po nocach. Tego typu sny stanowią dla nas cenną informację o tym, w jakim stopniu radzimy sobie w różnych sytuacjach życiowych i to najczęściej tu i teraz.
I tak na przykład, bardzo dobra ocena z języka polskiego może mówić o dobrej orientacji we własnych interesach i otoczeniu, dobrym operowaniu słowem, darze przekonywania, a np. dwójka z chemii może dotyczyć złych reakcji, procesów, analiz zachodzących w naszym życiu. Czasem otrzymujemy zaliczenie, co stanowi dla nas potwierdzenie, że pewne zagadnienia z danej dziedziny wiedzy o życiu właśnie zaliczyliśmy lub też odwrotnie, w zależności od treści.
Czasem pojawia się treść snu, iż ściągamy, czyli nasuwa się tutaj interpretacja, iż korzystamy z czyjejś pomocy, z gotowego rozwiązania, czy też wyręczenia się kimś. Dla osób rozwijających się duchowo, tego typu informacje mogą być bardzo ważne. W ogóle symbolika lekcji jest to doświadczenie, sytuacja, która czegoś od nas wymaga lub też czegoś uczy lub my mamy wykazać się pewnymi umiejętnościami. Jeśli w naszym śnie np. pojawi się sprawdzian z lekcji matematyki – to może oznaczać, iż jesteśmy lub będziemy poddani życiowej próbie liczenia i rozwiązywania zadań, ale tych życiowych.

Jak możemy określić jeszcze inne przedmioty szkolne?

Język obcy – jest to inna mowa, są to odmienne poglądy, zainteresowania, zajęcia, sprawy, sposoby podejścia do różnych kwestii, i tutaj możemy pomóc sobie w interpretacji, kiedy np. śni nam się, że nagle zaczynamy mówić w obcym języku, czyli np. może to oznaczać, że zmienimy zdanie, poglądy czy zainteresowania.
Geografia – oznacza znajomość świata, podróże, wyjazdy dojazdy, orientacja w jakiejś dziedzinie życia.
Historia – nawiązanie do jakichś dziejów, genezy, źródeł czy ogólnie mówiąc do przeszłości, np. możemy śnić, iż musimy nauczyć się czegoś z historii, może to oznaczać, że nasza podświadomość zachęca nas do wyciągnięcia lekcji z przeszłości.
Wychowanie muzyczne – może mówić o rozwijaniu wrażliwości duszy na słuchanie lub przysłuchiwanie się.
Wychowanie fizyczne z kolei może być ważną wskazówką, co do traktowania, dbania czy też ogólnie o kondycji naszego ciała fizycznego.

Dlatego też symbole związane z lekcjami i nauką traktujmy ze szczególną starannością, gdyż są one istotną informacją o tym, co w naszym życiu dzieje się ważnego, z czym sobie nie radzimy, lub też nad czym jeszcze powinniśmy popracować. Liczenie na ściągę, zwłaszcza w codziennej egzystencji może okazać się zawodne i przyjdzie nam powtarzać dane sytuacje, tak jak zły uczeń musi powtarzać klasę.


Marzena Mrówczyńska